Helsinki, Paolo Paini e Ottava Meraviglia quarti

Paini ed Ottava Meraviglia in azione