La Francia spinge Idao De Tillard, domenica l'Amerique

Cavalli in pista al Prix d'Amérique 2022