Auguri a Kalimero, muletto fortunato!

Ilaria e Kalimero